Föreningen Konst & Landskap i Ockelbo arbetar med kultur, lärande och eget skapande, på temat miljö och hållbar utveckling.Följ även Konst & Landskap på Facebook

Aktuellt

      -kreativ naturkontakt, för barn och vuxna, i tröskladan på Wij trädgårdar läs mer!