Föreningen Konst & Landskap är verksam i Ockelbo och i regionen. Här nedan är några viktiga evenemang och projekt vi genomfört. Flera aktiviteter har fått stöd från bland andra Leader Gästrikebygden, Region Gävleborg och Ockelbo kommun.       

 

2009- Föreningen bildas, studieresor och seminarier

 

2010- Konst för ett ekologiskt hållbart samhälle, seminarium

 

2011- Makt Miljö Tid, festival och workshops

 

2012- 37 Platser, utställning i valsverket och runt på Wij trädgårdar 

 

2013- Fröspel, en omställande festival med mycket musik

 

2014- Bygge av ler och halmhus

 

2015- Dans- och mat o hantverksträffar

 

2016- KNAK, Kreativ naturkontakt, utställning och workshops

 

2017- KNAK, Kreativ naturkontakt fortsätter i flera projekt med skapande för boende på asylboenden och barngrupper i alla Gädtrikekommunerna.

 

2018- Eko-torget startar. Konst & Landskap arrangerar flera konstutställningar i samarbete med Wij Trädgårdar och Konstfrämjandet.


2019- Eko-torget lever vidare med flera aktivitetsdagar på olika teman. Konsert i Wij Valsverk med Ale Möller Trio och lokala musikanter.


2020- Eko-torget lever vidare. Utställningar i smarbete med Konstfrämjandet. Konst & Landskap samarbetar med flera lokala organistioner om kursverksahet under namnet levande tradition.


2021-2022-2023  Eko-torget fortsätter. Tiny House bygge pågår. Samverkan med Konstfrämjandet och Stiftelsen Wij Trädgårdar kring konstprogram på Wij och Wij Valsverk. Kulturlördagar arrangeras på bibblan i Ockelbo med samtal och musik.